Velkommen  til  Hoelslekt.no    Klikk på fotoene for å få stort bilde.

Gards- og slektshistorie frå Oppdal

Dette er heimesida til Ola Ø. Hoel.

Her er det mykje slektsstoff frå Oppdal.  Det meste er etter far min, Ivar Hoel, sitt slektsarbeide.  Han digitaliserte det etter at han passerte 80 år og eg la det ut på Internett første gong i januar 1999.
 

Sida er  omarbeid frå gammel heimeside, Hoelslekt.net. Alt derifrå er flytta hit. + litt til.

 Stormsertifikat fra Hurtigruta

18.03.2012  oøh   

snøhetta
Snøhetta på Dovrefjell          Foto: ©la Ø. Hoel

Gjevilvatnet


Gjevilvatnet i Oppdal

Foto: ©la Ø. Hoel