Foto av ©la Ø. Hoel:      Klikk i bildet og det blir sommer!

Vinter

Fotografert på Kongens Utsikt på Krokskogen i Hole 23.12.2007