Endringar på heimesidene:
(For å antyde progresjon og tidsforbruk)
 

9.2.2008  Laga lenker til Wikipedia frå foto
1.1.2008  Hoelslekt.net er stengt
Des 2007 Ny heimeside og ny layout
Des 2007 Kjøpt norsk domene HOELSLEKT.NO og flytta alt dit
Des 2007 Ikkje ført noko på lang tid og heller ikkje store endringar
Mai 2004  Laga nye anetavler, justert opningssida
Januar 2003  Lagt alle anene og slekt ut på webb
Februar 2002    Kort biografi for bestefar Ola J. Rise  
Juni 2001  Skifta internettleverandør attende til Telenor
                    og endra inngangssida
Jan 2000  Skifta internettleverandør til Tele2
Des 99     Eget domene HOELSLEKT.NET
juni 99      Utvida anetavla
19.5.99    Laga gjestebok
20/3-99    Småpuss på tekster + laga lita anetavle.
14/3-99    Retta feil som eg har fått melding om
  8/3-99    Dei fleste dubbeltføringane er sletta
19/2-99    Registeret er ferdig
  5/2-99    Har ikkje teke ferie, men held på med å lage eit register .
  2/2-99    Småpuss + lagt til omtale på sida til far.
  1/2-99    I dag tok eg fri frå PC'en. Tykkjer eg har fortent det.
31/1-99    Lagt til Sæteren, Sætrum, Tilset, Torve, Utem, Uv, Vammer, Haugen,
                 Vassli og Ålbu. Da er alle filene konvertert, 8,2 mb, og det på ein månad !
30/1-99    Lagt til Sliper, Stavåløkken, Storli, Strand, Stølen, Størvold og Svartøyen.
29/1-99    Lagt til Skarsem, Skjørstad og Slettvold
28/1-99    Lagt til Rønning
27/1-99    Lagt til Olmen, Rise og Rolvsjord
26/1-99    Lagt til Myren, Nerhol og Nyhus
25/1-99    Lagt til Munkvold.
24/1-99    Lagt til Liabø, Lønset, Loesgrenda, Mellem og Mjøa.
23/1-99    Lagt til Grav, Gottem, Grøtte, Hevle, Hoel/Sneve, Horvli, Håker,
                  Ishoel, Klevgardane, og Kvalsjord.
22/1-99    Borte på tenestereise i 3 dagar.
18/1-99    Lagt til Gorset
17/1-99    Bytta harddisk. Rakk berre Furunes og Glup i helga.
16/1-99    Retting av typografiske feil etter konvertering i jur. dok.
15/1-98    Laga indeks i juridiske dokument og pussa på tekst.
14/1-99    Retta opp lenkeråte og lagt til nye juridiske avskrifter.
13/1-99    Emang og Engen lagt til. Indeks over juridiske avskrifter lagt til.
12/1-99    Skifte på Kvikne lagt ut og lenk til denne sida.
11/1-99    Lenkar til program og Holefoto og Dørumsgård og Bågåstrand lagt til.
10/1-99    Til samman 14 gardar lagt ut, og Matrikkel 1721 skilt ut som eiga side.
  6/1-99    Rettingar og nye gardar lagt ut.
  3/1-99    Nye gardar lagt til.
  2/1-99    Oppretta heimeside med avskrift av alle skiftene i Oppdal, personlege sider
                 og lenkar til mor sine biledtepper og brev/dikt til bestefar. 3 gardar lagt ut.